1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 26 janvier 2007

TRUYEN lien quan den lich su

TRUYEN, bai viet lien quan den lich su

Nguyễn văn Lục:
Twenty years and twenty days miền Nam Việt Nam
Xem tiếp Phần I; Phần II; Phần III; Phần IV


Vũ Thư Hiên (43)
Ðêm giữa ban ngày

Chuyện kể năm 2000

Bùi Tín (95)
(cần đối chiếu với tài liệu khác và nghiền ngẫm nhiều trên 1 số điểm chánh/quan trọng !!! Tác giả có thói quen bóp méo ít nhiều sự kiện lich sử có lợi cho cs, đầu độc tuổi trẻ !?)
Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ Đã Được Thông Qua: Không Người Việt Nam Nào Còn Có Thể Im Lặng
Hoa Xuyên Tuyết
Mây Mù Thế Kỷ
Ve Luat 10/59 thoi TT Diem
:::Bùi Tín Và Mây Mù Thế Kỷ


Dương Thu Hương (79)
Có Một Ngày
Bài phỏng vấn nhà văn nữ Dương Thu Hương
Các Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ
Chân dung người hàng xóm
Chuyện tình kể trước lúc rạng đông
Dương Thu Hương: trả lời phỏng vấn
HOA TẦM XUÂN CỦA MÙA THU
Những Thiên Đường Mù
Tiểu Thuyết Vô Đề

Nhã Ca
Giải khăn sô cho Huế

http://ykien.net/ykienbn.html
Lê Chí Quang - Mục Lục
Nguyễn Hộ - Mục Lục
Nguyễn Đan Quế - Mục Lục
Nguyễn Minh Cần - Mục Lục
Nguyễn Thanh Giang - Mục Lục
Nguyễn Thiện Tâm - Mục Lục
Phương Nam - Mục Lục
Trần Độ - Mục Lục
Trần Mạnh Hảo - Mục Lục
Vũ Cao Quận - Mục Lục
Tuệ Minh - Mục Lục

Lê Nhân
Lê Nhân: Quốc Hội Chung Châu Âu Vĩnh Viễn Nhốt Chủ Nghĩa Cộng Sản Vào “Bảo Tàng Tội Ác Chống Nhân Loại”
Lê Nhân: Việt Nam : Vượt Qua Nỗi Sợ Mới Tới Được Tự Do !
Lê Nhân: Goodbye Ông Marx ! - 25.01.2006
Lê Nhân: Cộng Sản Việt Nam Đưa Ma Karl Marx - 20.01.2006
Lê Nhân: Cộng Sản - Khởi Đầu Của Ngày Tận Thế
Lê Nhân: Việt Nam Cần Một Nhà Nước Tử Tế
Lê Nhân: Xin Một Nhành Lau Vượt … Bể !

Dang Trí Bình - Thép Đen

Nguyễn Ngọc Tư - Cánh Đồng Bất Tận
http://www.hotmit.com/audiotruyen.php?sort=1&cat=2Aucun commentaire: