1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

dimanche 4 février 2007

Audio v/v csvn ban nuoc nam 1999-2000

Audio v/v csvn bán nước năm 1999-2000

DOWNLOAD FOR REAL AUDIO
BBC. RPA. VOA

01 — Tran Do, Bui Tin, va Nguyen Gia Kieng ( download1 )
02 — Bui Tin va Nguyen Gia Kieng ( download2 )
03 — Tien si Nguyen Thanh Giang va To Quoc (download 1 ) (download 2 ) (download 3 ) (download 4 )
04 — To quoc dang cho QDNDVN chung to ho la cong cu cua ai ( download ) (download)
05 — Viet Kieu tai Duc bieu tinh truoc toa dai su VC ( download )
06 — Phong van Thanh nien nhan ngay 30 thang 4 2002 ( download )
07 — Ong Bui Tin trinh bay voi QDNDVN 04/29/02 ( download 1 ) ( download 2 ) ( download 3 )
08 — To quoc VN khong con bat dau tu Ai Nam Quang toi mui Ca Mau (download)
09 — Bieu tinh truoc toa dai su VC va TC (download)
10 — Bien gioi Viet-Trung qua cac thoi dai Quan Chu (download 1) (download 2) (download 3)
11 — Chi YLan, Ong Vo Van Ai (download)
12 — Trao doi thu tin (download)
13 — Nguyen Minh Can "Tau Cong lung doan VN" (download 1) (download 2) (download 3) (download 4)
14 — Viet-Trung-My duoi mat nguoi My (download)
15 — Vua Hung Vuong (download 1) (download 2) (download 3)
16 — Phan ung tu viec dang dat cho Tau Cong, Tam Viet tong ket (download)
17 — Trao doi thu tin Vo minh Quoc (download)
18 — Ban ve thu PTT, Sam Trang Trinh, HCM va nhung co gai di qua (download)
19 — Thu TTT gui cho anh Huynh (download1 download2 download3 download4 )
20 — Nhan si mien Bac to cao Viet Cong len lut ban dat va bien cho Trung Quoc (download1)
21 — Phong van Tien si Nguyen Thanh Giang (download1_2)
22 — Nhan si mien Nam phan doi Viet Cong ban dat cho Trung Cong (download)
23 — Tuyen bo cua Cao Trao Nhan Ban voi Bac si Nguyen Dan Que ( download2*2)
24 — Ong TranKhue va Giang (download)
25 — Dong bao Hai Ngoai phan doi Viet Cong ban dat va bien cho Trung Quoc (download 3 )
26 — Khang thu gui Lien Hiep Quoc cua Giao Su Doan Viet Hoat ( download3_2)
27 — Hai ngoai, uy ban bao ve lanh tho (download3_3)
28 — Tai Lieu cua nha bao Bui Tin (download1) ( download2)
29 — Dong bao Dong Au phan doi (download1) (download2)
30 — Viec ban Dat va Bien. Nhung cuoc hai chien: giua Trung Cong (download )
31 — Cam nghi cua dong bao trong va ngoai nuoc. (download)
32 — Nhà báo Nguyễn Vũ Bình tuyet thực phản đối nhà nước Đ C S VN ( download )

-----
- Trung Cộng - CSVG Cắm Cột Mốc Biên Giới 2008
- Về các Hiệp ước, Thỏa hiệp, Hiệp dịnh, Hiến Pháp ...
- Cộng Sản VN Nhượng 11 Ngàn Km2 Vùng Vịnh Bắc Bộ Cho Trung Cộng
- Hiep uoc csvn ban nuoc cho Tau 30/12/1999 (2)
- Hiep uoc csvn ban nuoc cho Tau 30/12/1999 (1)
- SO SÁNH HAI VỤ NHƯỢNG ÐẤT CHO TRUNG HOA
- Bộ bản đồ đính kèm HIỆP ĐỊNH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG Cũng nên công khai hóa
- Tài liệu liên quan đến vụ nhượng đất nhượng biển

Aucun commentaire: