1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 27 janvier 2007

Don xin hoc truong thuoc dia Phap cua HCM

Ðơn xin học nội trú trường Thuộc Ðịa
của Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh
gởi Bộ trưởng bộ Thuộc Ðịa PhápVan ban Don xin hoc cua HCM luc moi sang Phap
Marseille le15 Septembre 1911
À Monsieur le Ministre des Colonies
Monsieur le Ministre

J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la faveur d'être admis à suivre les cours de l ' École Coloniale comme interne .

Je suis actuellement employé à la Compagnie des Chargeurs Réunis pour ma substance à soi de l'Amiral Latouche Tréville.
Je suis entièrement dénué de ressources et avide de m' instruire . Je désirerais devenir utile à la France vis à vis de mes compatriotes et pouvoir en même temps les faire profiter des bienfaits de l' instruction .
Je suis originaire de la province de Nghê-an, en Annam.
En attendant votre réponse que j ' espère favorable, agréez, Monsieur le Ministre , mes plus respectueuses hommages et l ' assurance de ma reconnaissance anticipée .

Nguyễn-tất Thành,
né à Vinh, en 1892 ,fils de Mr Nguyễn sinh Huy, sous docteur es-lettre
Étudiant Francais , quốc ngữ, caractère chinois


Tạm dịch :

Marseille ngày 15 tháng chín 1911
Kính gởi ông Bộ Trưởng bộ Thuộc Ðịa
Kính thưa ông Bộ Trưởng ,
Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng tốt của ông ban đặc ân cho tôi được nhận vào nội trú trường Thuộc địa.
Tôi hiện làm công nhân trong công ty Chargeurs Réunis để mưu sinh ( trên tàu Amiral Latouche-Tréville) .
Tôi hoàn toàn không có tài sản và khao khát được học hỏi. Tôi mong ước trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi, đồng thời có thể làm cho họ hưởng được lợi ích về học vấn.
Tôi gốc tỉnh Nghệ An, xứ An Nam .
Trong lúc chờ đợi sự trả lời mà tôi hy vọng là thuận lợi, xin ông Bộ Trưởng nhận nơi đây lòng tôn kính và tri ân trước của tôi.
Nguyễn Tất Thành, sinh tại Vinh năm 1892 , con của ông Nguyễn sinh Huy, Phó Bảng. Học sinh pháp văn, quốc ngữ, chữ hán.

=====

HCM CÓ XUẤT PHÁT ĐIỂM CÁCH MẠNG KHÔNG?

Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng khảo cứu với nhau trong bài viết này.
Cho đến nay, tuy có rất nhiều sách viết về HCM, nhưng không có cuốn sách nào soi sáng nổi thời thơ ấu của HCM. Ngay cả những cuốn sách viết về HCM cũng có nhiều điểm không đồng ý với nhau. Riêng đối với Hà Nội, thì sách vỡ CSVN đã tô vẽ về HCM như sau:

o Ngay từ nhỏ Hồ là liên lạc viên của tổ Cần Vương
o Cựu học sinh trường Quốc Học Huế. Tham gia chống thuế miền Trung 1908
o Giáo viên trường Dục Thanh do Phan Chu Trinh sáng lập
o Từ chối lời mời của Phan Bội Châu đi Đông Du vì Hồ muốn sang Pháp tìm hiểu văn minh Châu Âu. Rồi vẽ ra một trình tự cách mạng tự nhiên, hợp lý từ việc xuất dương tìm đường cách mạng, đi từ chủ nghĩa dân tộc đến chủ nghĩa xã hội.

trich : Chân dung bac Ho

Aucun commentaire: