1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

Hiep Uoc So Bo 6/3/1946 (van ban)

Van ban:
Hiep Uoc So Bo 6/3/1946

260146ChangKermel Lettre du général Ho Koue Tchang au colonel de Kermel pour transmission au général Salan du télégramme de Tchang Kaï Chek autorisant les troupes françaises à quitter le Yunnan pour le Laos (1)

08 fevrier 1946_Salan_Ho Verbatim de l’entretien du général Salan avec le président Hô Chi Minh le 8 février 1946 de 17h00 à 18h30 (3)

06 mars 1946Sainteny_Ho Convention préliminaire et son annexe signées par Jean Sainteny, d’une part, et Hô Chi Minh et Vu Hong Khanh, d’autre part (4) (Hiệp ước sơ bộ )

08 mars 1946AgentSaint Télégramme de Thierry d’Argenlieu à Jean Sainteny demandant des explications sur l’annexe à la convention du 6 mars 1946 (1) (Argenlieu gởi điện cho Sainteny đòi giải thích về bản đính kèm hiệp ước )

15 mars 1946LeclercAgent Télégramme de Leclerc à Thierry d’Argenlieu insistant sur l’instabilité extrême de la situation après la signature de la convention du 6 mars 1946 (1) (Leclerc gởi điện cho Argenlieu lo ngại về tình hình cực kỳ bất ổn sau khi ký hiệp ước 6/3/46 )

03 avril 1946AccordMilitaire Accord complémentaire à la convention du 6 mars 1946 précisant ses conditions d’application au point de vue militaire, signé entre le général Salan, d’une part, et Vo Nguyen Giap et Vu Hong Khanh, d’autre part (4) (phụ bản đính kèm hiệp ước liên quan đên điều kiện thực thi về quân sự )

01 octobre 1951LattreSalan Télégramme du général de Lattre à Paris au général Salan en Indochine à propos de la bataille de Nghia Lo (1) ( tướng Lattre gởi điện cho tướng Salan nói về trận chiến ở Nghia Lo )


13 decembre 1951GreenSalan Lettre de Graham Greene, à Hanoï, au général Salan lui demandant l’autorisation de se rendre dans les zones de combat de la Rivière Noire (1)

17 decembre 1951LattreSalan Télégramme du général de Lattre, à Paris, au général Salan, en Indochine, à propos de Hoa Binh et de la bataille de la Rivière Noire (2) ( tướng Lattre, ở Ba Lê gởi điện cho tướng Salan nói về Hoa Binh và trận chiến ở Rạch Đen )


080152valentinSalan_sante Lettre de François Valentin, à Paris, à Raoul Salan, en Indochine, l’informant de l’état de santé du général de Lattre et de ses conséquences dramatiques (2) (thư cua Francois Valentin ở Ba Le gởi cho Salan, nói về tình trang sức khỏe cực kỳ xâu của tướng Lattre )

150952GracieuxSalan Lettre du colonel Gracieux, en Indochine, au général Salan, en permission en France, l’informant de la situation sur place (2)============================
Website Phap, nguoi tham gia cuoc chien Dong Duong:
source 1 (convention préléminaire 6 mars 1946)
Source 2 (Salan)
Source 3 (Sainteny)

------------------------------------------

2007-03-07 02:31:58
http://www.trankhaithanhthuy.blogspot.com/
Trúc Lê


HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 6/3/1946
(ký kết giữa Hồ Chí Minh & Vũ Hồng Khanh với Sainteny)

(Bản dịch của Trúc Lê)

Hiệp Định Giữa Pháp Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 6/03/1946

4. Chính phủ nước Pháp công nhận Cộng Hòa Việt Nam là một quốc gia tự do có chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng và tài chính riêng, là một thành phần thuộc Liên Bang Đông Dương và Khối Liên Hiệp Pháp Quốc. Về vấn đề thống nhất ba Kỳ của An Nam [Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ] chính phủ Pháp cam kết sẽ tôn trọng quyết định của người dân thông qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý.

5. Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón thân thiện Quân đội Pháp khi họ tuân theo các thỏa thuận quốc tế để vào (Việt Nam) thay thế cho các đoàn lính Trung Hoa. Một Thỏa Ước Phụ, đính kèm theo Hiệp Định Sơ Bộ này, sẽ nêu rõ các phương tiện mà các cuộc hành quân tiếp thu này phải tuân thủ.

6. Những điều ký kết nói trên sẽ có hiệu lực tức thì. Ngay sau khi trao đổi chữ ký của hai bên, các Cơ Quan Cao Cấp của mỗi bên sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chận các hành vi thù nghịch trên các hiện trường, để giữ cho binh lính của hai bên ở nguyên vị trí đang chiếm đóng, và để tạo ra một không khí thuận lợi cần thiết cho việc mở ra tức thời các cuộc thương thuyết thân thiện và chân thành. Các cuộc thương thuyết này sẽ đặc biệt điều đình về các điểm sau:

a. Các liên hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước ngoài;
b. Luật pháp tương lai của Việt Nam
c. Các quyền lợi kinh tế, văn hóa của nước Pháp ở Việt Nam.

Hà Nội, Sài Gòn và Paris có thể được chọn để là nơi họp mặt để thương thuyết.

LÀM TẠI HÀ NỘI , ngày 6 tháng 3 năm 1946.
Đã ký: Sainteny
Đã ký: Hồ Chí Minh và Vũ Hồng Khanh.

Source: Les Papiers Du Pentagone , Édition De Gravier, Volume 1, Chapitre 1 (Boston: Pression de balise, 1971), pp 18-19
dcv

------------------------------------------
- Thoa hiep an 14/9/1946 : ong Ho cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng phái quốc gia
- HCM gay noi chien va chu truong chien tranh truong ky ...
- Hiệp đinh sơ bộ 6-3-1946: đồng sàng mà di mộng (Ng Tuong Bach)
- Nguyen Hai Than, Vu Hong Khanh công khai chống Việt Minh ở VN (Ng Tuong Bach)
- Hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 - Chinh Dao
- 27. đàm phán gay go: Thỏa thuận về mot Chính Phủ Liên hiệp và Quốc hội ( Ng Tuong Bach).

- Hiệp định sơ bộ Xuân Bính Tuất
- Một cơn gió bụi - Hồi ký Trần Trọng Kim (1)
- Hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 ! - chinh DDao
- Ất Dậu 1885 - Ất Dậu 1945: Từ Nô Lệ Thực Dân Đến N...
- SỰ CHÍNH DANH, CĂN BẢN PHÁP LÝ QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ...
- ĐỌC “HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP”

- Nói về HCM (audio)
- Chronologie des évènements d'Indochine, 1945-1954
- Leclerc et l'Indochine et Giap
- Conférence de Yalta / Potsdam và Georges Thierry ...
- Tháng 5 cả nước không quên
- Hồ Chí Minh, một người yêu nước lầm lạc
- Cựu đại tá Bùi Tín nói về ông Hồ Chí Minh
- Huyền Thoại Về Một Người Cha
- Chiến tranh Việt Nam: Ván bài đã lật ngửa
- Tìm hiểu Sự thật về bac Hồ & dcsvn
- Giai toa hao quang dcsvn (Ls N H Thong)

----

- L'indépendance de l'Inde (15 août 1947)
- La décolonisation de l'Indochine (1946)
- Reconstruction économique de la France (1946)
- "La liquidation des systèmes coloniaux" dans Le Monde
- Le début de la Guerre froide

- 1945-1949 L'ère des précurseurs

- http://www.quid.fr/2003/4122_06.htm

- Nhin lại Hiệp ước Sơ bộ - M V
http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=2680&cat=19

----
Giao dục, tuyên truyền (lệch lac) kiểu csvn:
http://www3.tuoitre.com.vn/tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=141196&ChannelID=228

- Hứa Hoành : viết về giai đoạn lịch sử 1945-54-75
- Thoa hiep an 14/9/1946: ong Ho cau ket voi Phap de tieu diet cac dang phai quoc gia
- HCM gay noi chien va chu truong chien tranh truong ky (HH)
- Những phát hiện thêm về Hồ Chí Minh
- Ất Dậu 1885 - Ất Dậu 1945: Từ Nô Lệ Thực Dân Đến N...
- Tài liệu Trung quốc về trận chiến Điện biên Phủ
- SỰ CHÍNH DANH, CĂN BẢN PHÁP LÝ QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ...
- ĐỌC “HỒ CHÍ MINH, NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP”
- Thành Bắc Kinh là do ai vẽ ?
- Huyền Thoại Về Một Người Cha
- Từ Sinh Nhật Giả Tới Di Chúc Giả Và Đạo Đức Giả
- Chronologie des évènements d'Indochine, 1945-1954
- Leclerc et l'Indochine et Giap
- Conférence de Yalta / Potsdam và Georges Thierry ...
- Tháng 5 cả nước không quên
- Hồ Chí Minh, một người yêu nước lầm lạc
- Cựu đại tá Bùi Tín nói về ông Hồ Chí Minh
- Biểu tượng hình ... lịch sử khó quên (5/2007)
- Chiến tranh Việt Nam: Ván bài đã lật ngửa

Aucun commentaire: