1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

Ong Hoang Minh Chinh Hop bao 2005

Hoàng Minh Chính họp báo tại Hoa Kỳ:


Ô. Hoàng Minh Chính họp báo tại Hoa Kỳ. 9/11/2005
26:40
Ông Hoàng Minh Chính họp báo tại Embassy Suites Hotel, Milpitas, California, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 11-2005, trước ngày trở về Việt Nam, trong chuyến đi chữa bệnh tại Mỹ.
Tags:
Vietnam vietnamese dissident hoangminhchinh communist hanoi hochiminh democracy

Aucun commentaire: