1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

PV Gs Nguyen Chinh Ket (video)

GS Nguyen Chinh Ket Part1
06:58
Interview GS Nguyen Chinh Ket Part1:Ngo Thi Hien interview GS Nguyen Chinh Ket in Maryland on Jan. 7 2007

Interview GS Nguyen Chinh Ket Part2
06:34
Interview GS Nguyen Chinh Ket Part2:Ngo Thi Hien interview GS Nguyen Chinh Ket in Maryland on Jan. 7 2007

Interview GS Nguyen Chinh Ket Part3
05:47
Interview GS Nguyen Chinh Ket Part3

Gs. Nguyen Chinh Ket den San Francisco
04:09
Tiep don Gs. Nguyen Chinh Ket tai phi truong San Francisco luc 7:00 pm ngay

Gs. Nguyễn Chính Kết (Khối 8406-LMDCNQVN)- Phỏng vấn
24:02
Interviewing Prof. Nguyen Chinh Ket (member of the Alliance for Human Rights & Democracy for Vietnam - Bloc 8406). San José, California, December 30-2006. Phỏng vấn Gs. Nguyễn Chính Kết, thành viên Khối 8406 -- Liên Minh Dân Interviewing Prof. Nguyen Chinh Ket (member of the Alliance for Human Rights & Democracy for Vietnam - Bloc 8406). San José, California, December 30-2006. Phỏng vấn Gs. Nguyễn Chính Kết, thành viên Khối 8406 -- Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. (more) (less)

Phỏng vấn Gs. Nguyễn Chính Kết (Khối 8406-LMDCNQVN) 1-1-07
24:54
Interviewing Prof. Nguyen Chinh Ket (member of the Alliance for Human Rights & Democracy for Vietnam - Bloc 8406). San José, California, January 2-2007. Phỏng vấn Gs. Nguyễn Chính Kết, thành viên Khối 8406 -- Liên Minh Dân C Interviewing Prof. Nguyen Chinh Ket (member of the Alliance for Human Rights & Democracy for Vietnam - Bloc 8406). San José, California, January 2-2007. Phỏng vấn Gs. Nguyễn Chính Kết, thành viên Khối 8406 -- Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. (more) (less)

Họp Mặt Dân Chủ: Nguyễn Chính Kết & Nguyễn Chí Thiện
43:31
Meeting for Democracy in Vietnam/Poet Nguyen Chi Thien - Prof. Nguyen Chinh Ket (Bloc 8406, Alliance for the Human Rights & Democracy in Vietnam). San Jose, California, Jan. 14-2007. Họp Mặt Dân Chủ cho Việt Nam tại San Jose, Cal Meeting for Democracy in Vietnam/Poet Nguyen Chi Thien - Prof. Nguyen Chinh Ket (Bloc 8406, Alliance for the Human Rights & Democracy in Vietnam). San Jose, California, Jan. 14-2007. Họp Mặt Dân Chủ cho Việt Nam tại San Jose, California, ngày 14-1-2007. Trình bày bởi Gs. Nguyễn Chính Kết và Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện. (more) (less)

Ks. Đỗ Nam Hải, Lm. Chân Tín, Gs. Nguyễn Chính Kết
39:37
Interviewing Engineer Do Nam Hai, Father Chan Tin and Prof. Nguyen Chinh Ket, members of Bloc 8406: Freedom & Democracy for Vietnam (interviewed on Sept. 2006 in Saigon, Vietnam).Phỏng vấn Ks. Đỗ Nam Hải, Lm. Chân Tín, Gs. Nguy኉ Interviewing Engineer Do Nam Hai, Father Chan Tin and Prof. Nguyen Chinh Ket, members of Bloc 8406: Freedom & Democracy for Vietnam (interviewed on Sept. 2006 in Saigon, Vietnam).Phỏng vấn Ks. Đỗ Nam Hải, Lm. Chân Tín, Gs. Nguyễn Chính Kết, thành viên Khối 8406. Sài Gòn, tháng 9-2006. (more) (less)

Gs. Nguyễn Chính Kết đến Hoa Kỳ nhận giải Nhân Quyền VN 2006
03:46
Vài ghi nhận nhanh tại phi trường San Francisco, vào lúc 7 giờ chiều, ngày 20/12/2006 -- khi Gs. Nguyễn Chính Kết (thành viên Khối 8406) đến Hoa Kỳ nhận giải Nhân Quyền Việt Nam 2006.

Áo Trắng Dân Chủ Việt Nam, San Jose, California, 1-1-2007
11:34
San Jose City Hall, Tòa Thị Chính San Jose, California. Ngày Áo Trắng Dân Chủ cho Việt Nam. January 1-2007. Lễ Thượng Kỳ đầu năm. Phát biểu của Thị Trưởng Chuck Reed, Gs. Nguyễn Chính Kết.

Aucun commentaire: