1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

Vi sao tay chay bau cu QH doc dang 2007 (Lm Ly)

Vì sao Tẩy chay Bầu cử QH độc đảng 2007 đủ sức Giải thể Chế độ CSVN hiện nay ?

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý

21.01.2007--Tổng lược các bài viết & các bài trả lời Radio phỏng vấn từ T.10-2005 đến T.1-2007
1- Vì sao Tẩy chay Bầu cử Quốc hội độc đảng 2007 đủ sức Giải thể Chế độ CSVN ?

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) hay đảng ấy dù đổi tên gì đó, đúng hơn là Bộ Chính trị ĐCSVN (BCTĐCSVN) khống chế tất cả mọi Quyền Tự do, Nhân quyền của toàn Dân, để toàn Dân chỉ biết vâng nghe họ như những nô lệ rất đúng nghĩa. BCT ĐCSVN sai khiến một Quốc hội bù nhìn thông qua những nguyên tắc, định chế, nghị quyết, nghị định, quyết định, đạo luật, pháp lệnh mang tính hợp hiến, hợp pháp một cách giả tạo. Cho nên BCTĐCSVN cũng luôn "bị ứng cử" và đương nhiên luôn "bị đắc cử" trong Quốc hội bù nhìn đó, để bảo đảm cho Chế độ CS ấy thành hình và tồn tại.

Vậy nếu giả như ngay từ đầu toàn Dân hiểu thủ đoạn gian xảo ấy, biết cách làm cho Quốc hội bù nhìn đó không thể thành hình thì toàn Dân đã làm cho Chế độ ấy ngay từ đầu không thể thành hình được. Còn hôm nay nó đã lỡ thành hình rồi, nhưng nếu toàn Dân biết cách làm hiệu quả cho Quốc hội bù nhìn đó không thể tiếp tục thành hình, thì toàn Dân sẽ làm cho Chế độ ấy không thể tồn tại được nữa. Ngăn chận nguy cơ tất yếu đó xảy ra, BCTĐCSVN phải buộc lòng nhượng bộ để cho Chế độ CS độc đảng phải giải thể mà chuyển qua Chế độ đa đảng, để ĐCSVN vẫn tiếp tục tham gia nếu họ còn đủ lực. Đảng phái nào chiếm được lòng Dân, làm cho Dân đạo đức, an vui, hạnh phúc, tự do phát triển thì đảng đó sẽ dành được quyền lãnh đạo, nhưng không có đảng nào lãnh đạo một cách tuyệt đối qua mọi thời gian mà chỉ lãnh đạo được trong khoảng thời gian nào mà đảng đó còn được toàn Dân tin yêu.

Một nền Kinh tế tự do cạnh tranh lành mạnh làm giá thành sản phẩm hạ, Dân được lợi, kinh tế phát triển. Cũng thế, một Chế độ Đa đảng Dân chủ Tự do cạnh tranh lành mạnh là một Chế độ văn mình phù hợp với lương tri nhân loại thời nay. Sau bao ngàn năm loài người tôi luyện nhiều hình thức, đến hôm nay Chế độ Dân chủ Đa đảng chưa phải là một Chế độ hoàn hảo, vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng đây là kinh nghiệm quý giá mà nhân loại tích lũy cho đến nay là tốt đẹp nhất. Vậy không lý do gì một Chế độ độc đảng, độc tài chuyên chính quá nhiều áp bức bất cứ người Dân nào cũng thấy mà toàn Dân VN lại phải cứ tiếp tục chịu đựng hoài mãi ?

Do đó Mặc Áo Trắng và Tẩy chay Bầu cử Quốc hội độc đảng trong hoàn cảnh VN là một cách ôn hoà, đơn giản và hiệu quả nhất để giải thể được Chế độ CS ấy. Các phương cách khác tốn kém và vất vả hơn nhiều. Tuyệt đối toàn Dân VN không thể chọn phương cách bạo lực chắc chắn sinh ra nhiều xáo trộn, đổ máu và mất mát. Tẩy chay Bầu cử Quốc hội độc đảng là việc làm vừa trong tầm tay, đương nhiên dẫn đến việc giải thể chế độ CS mà không phải trả giá đắt.CHỈ CẦN MỘT VIỆC DUY NHẤT LÀ LÀM SAO NÓI ĐẾN TẬN TAI NGƯỜI DÂN, giúp người Dân hiểu, nhận thức đúng, bớt sợ hãi rồi can đảm mạnh dạn thực hành, giúp toàn Dân ý thức rằng đi bầu hay không là QUYỀN hoàn toàn thuộc về người Dân, dứt khoát KHÔNG phải là quyền của Nhà nước. Từ đây đến ngày đó chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, chúng ta phải tăng tốc hướng dẫn giúp Dân thực hành.

Độc đoán dùng bạo lực đàn áp Dân để khư khư bám giữ quyền lực là một cực đoan. Nhưng chủ trương nổi dậy lật đổ bằng bạo lực bạo loạn cũng là một cực đoan khác. Cả 2 đều cô đơn, bị toàn Dân VN cô lập, xa tránh. Do đó, Tẩy chay Bầu cử Quốc hội độc đảng là lối thoát danh dự duy nhất cho ĐCSVN và là ngõ vào hòa bình duy nhất cho các đảng phái Dân chủ khác, để tất cả cùng nhau ôn hòa chững chạc bước vào một Quốc hội Đa đảng văn minh công bằng, chỉ lấy lẽ phải mà tranh luận công khai lành mạnh chinh phục nhau, thi đua nhau phục vụ Tổ quốc và Đồng bào, ngoài ra không sử dụng thêm bất cứ một thứ vũ khí lạc hậu, đê tiện, xấu xa nào khác.

Sau Quốc hội bù nhìn 2007 cuối cùng gượng ép thành hình thì Cao trào dân chủ hoá VN sẽ gia tăng áp lực để buộc BCTĐCSVN phải chấp nhận một Tân Hiến pháp Lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho Quốc hội Đa đảng thành hình, tất nhiên Quốc hội ấy chắc chắn chưa phải là lý tưởng. Hình thức Đa đảng vừa thoát từ một chế độ độc tài tất nhiên chưa thể là một hình thức hoàn hảo công bằng lành mạnh. Tuy nhiên nó sẽ có màu sắc dân chủ bước đầu và là Quốc hội khởi sự để tiến dần lên một Quốc hội Đa đảng văn minh công bằng chân chính. Dù sao đi nữa cũng phải thông qua một Quốc hội bước đầu có màu sắc Đa đảng Dân chủ như vậy để tiến dần lên một Quốc hội Đa đảng hoàn chỉnh hơn.

2- Làm sao để việc Tẩy chay Bầu cử Quốc hội Độc đảng thành công ?

Tẩy chay Bầu cử Quốc hội Độc đảng chắc chắn thành công nhờ thực hành đồng bộ 4 điều :
Trước tiên, phải giúp toàn Dân biết kết hợp Cao trào Mặc Áo Trắng, Quàng Khăn Trắng, Đội Mũ Trắng mỗi tháng 2 ngày 01 & 15 ; đúng ngày 8-4-2007 kỷ niệm 01 năm Tuyên ngôn 8406, và đúng ngày Bầu cử QH bù nhìn 2007- với Cao trào Tẩy chay Bầu cử dân chủ giả tạo, bằng cách tránh xa phòng phiếu. Bất đắc dĩ quá, khi bị buộc phải đi bầu tập thể, thì mỗi cá nhân phải Xé Phiếu Trắng, Gạch Chéo Phiếu Trắng. Phải giúp toàn Dân nghe biết & hiểu rõ việc tẩy chay nầy càng sâu rộng càng hiệu quả. Điều nầy, các đài truyền thanh hải ngoại cùng các mạng thông tin Internet có nhiệm vụ cao cả then chốt là phải tạo nên một cao trào truyền đạt sao cho đến cuộc bầu cử QH bù nhìn vào khoảng tháng 4-5.2007, 50 triệu cử tri Đồng bào VN đều nghe biết và nhận thức rõ chính toàn Dân mới giải thể Chế độ CSVN cách ôn hòa, văn minh, hữu hiệu như thế.

Thứ hai, trong thời gian Nhà cầm quyền độc tài CSVN phát thẻ cử tri, cá nhân nào có bản lãnh thì từ chối, không nhận thẻ cử tri dối trá đó. Mặc dù, vì kéo dài nhiều ngày, người Dân có thể bị buộc phải nhận cách tập thể cả gia đình, do các gia đình khó từ khước đồng loạt cả nhà được, nhưng điều quan trọng nhất là chính trong ngày Bầu cử đã định sẵn, toàn Dân phải biết đồng loạt Mặc Áo Trắng, đi thăm bà con, giải trí, đi Chùa, đến Nhà Thờ, Thánh Thất ; tránh tiếp xúc với Cán bộ, Nhân viên CSVN ; không chấp nhận người khác bầu thay ; không đến gần phòng phiếu ; không cầm đến lá phiếu ô nhục. Cán bộ CSVN dù đông, cũng không thể cùng một lúc khủng bố, ép buộc hết toàn Dân được.
Cũng không nên giả bộ đi bầu rồi gạch bỏ tất cả danh sách ứng cử viên, để chỉ bỏ các phiếu bất hợp lệ đó vào thùng phiếu. Nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm, vì làm như vậy thì các nhân viên Bầu cử tay sai sẽ vẫn có cớ thay phiếu gian trá khác vào. Vạn bất đắc dĩ, các cá nhân thuộc các Tổ chức phải đi bầu tập thể, khó tránh xa phòng phiếu, thì phải xé phiếu trắng theo hình chữ thập, thành 4 miếng nhỏ, để nhân viên nô bộc kiểm phiếu không thể dán lại được.Toàn Dân chỉ cần can đảm kiên trì cách khôn ngoan trong vòng 12 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày bầu cử là toàn Dân toàn thắng.

Thứ ba, cần kêu gọi các Nhà Chùa, Thánh Thất, Thiền Viện, Tu Viện, Nhà Thờ,… ngày hôm đó phải đồng loạt tiếp tay bằng cách các Nhà Tu hành vừa đều đồng loạt không đi bầu, vừa mở rộng cửa đón tiếp và mạnh dạn bênh vực bảo vệ các Tín đồ tìm đến ẩn núp an toàn, tránh xa Công an, Cán bộ CS cực đoan lạc hậu lùng sục khủng bố, nếu có.

Thứ tư, cần tạo dư luận mạnh mẽ rầm rộ và cổ vũ các Tổ chức Quốc tế tìm hiểu, theo dõi, giám sát tiến trình Bầu cử dân chủ giả tạo do ĐCSVN độc diễn nầy, để biết cách hỗ trợ toàn Dân tẩy chay cho thành công. Nếu ĐCSVN tiên liệu trước rằng toàn Dân sẽ biết cách làm 4 việc nầy đồng bộ chu đáo, thì họ sẽ nhận thức rằng Quốc hội tay sai bù nhìn của họ dù chắc chắn thành hình, thì vẫn chỉ thành hình trong ô nhục, và đã bị đánh vào tử huyệt một đòn trí mạng rồi.(1) Chính các Đại biểu "bị đề cử" không còn muốn trơ mặt để "bị đắc cử" nữa. Và khi gượng ép đã "bị đắc cử" rồi, thì cũng cảm thấy rất xấu hổ rằng mình chỉ là tay sai của ĐCSVN và Bộ Chính Trị của ĐCSVN mà thôi. Chính các đại biểu này buộc lòng thấy cần phải sớm có một Tân Hiến pháp lâm thời để chuẩn bị cho một cuộc Bầu cử Dân chủ Đa đảng thực sự đầu tiên. Đó chính là sự THÀNH CÔNG CHẮC CHẮN của Cao trào Tẩy chay BCQH độc đảng 2007. Tiến trình Giải thể Chế độ CSVN độc tài đương nhiên bắt đầu và tuy còn phải nhiều vất vả khó khăn phức tạp, nhưng chắc chắn phải xảy ra. Còn làm thế nào xây dựng được một Nước Việt Nam Tự do Dân chủ Văn minh, toàn Dân sẽ cùng nhau suy nghĩ tiếp. Trước mắt cần áp lực để Quốc hội bù nhìn 2007 tự thấy phải chấp nhận Đa đảng thực sự và cần một Quốc hội Dân chủ thực chất khác.

@--------------------------

(1) Nghĩa là VIỆC QUỐC HỘI ẤY VỪA KHÔNG CHÍNH DANH, VỪA KHÔNG CHÍNH NGHĨA NAY ĐÃ BỊ PHƠI TRẦN TRƯỚC CÔNG LUẬN, KHÔNG TÀI NÀO BỊP LỪA ĐƯỢC AI NỮA.Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý - Huế, 21-01-2007Tham chiếu : Khối 8406 tuyên bố10 điều kiện cơ bản thiết yếu để cuộc Bầu cử Quốc hội 2007 Đa đảng Tự do Dân chủ thực sự khỏi bị toàn Dân Việt Nam đồng loạt tẩy chay F G E

Việt Nam, ngày 20-06-2006& 8-01-2007

Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã quy định cách rất độc đoán và hoàn toàn mất dân chủ như sau :
"Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Vậy để có thể có cuộc bầu cử Quốc hội 2007 Đa đảng Tự do Dân chủ thực sự, ngay từ bây giờ sinh hoạt chính trị Việt Nam phải có 10 điều kiện cơ bản thiết yếu không thể thiếu sau đây :

1- Quốc hội khoá 11 đương nhiệm do ĐCSVN dựng nên nầy phải công khai chính thức huỷ bỏ điều 4 rất độc đoán và hoàn toàn mất dân chủ của Hiến pháp trên đây.

2- Nếu ĐCSVN thực tâm chấp nhận đa đảng đúng nghĩa, thì Quốc hội đương nhiệm phải thành lập ngay Hội đồng chuẩn bị Bầu cử Quốc hội đa đảng chân chính đầu tiên. Hội đồng nầy phải biên soạn và công bố Luật về Đảng phái độc lập, Luật về Ứng cử, Bầu cử tự do dân chủ thực sự, Luật về Tự do Thông tin Ngôn luận, Tự do Báo chí, Luật về phát thanh, truyền hình phi đảng phái…

3- Các Đảng phái dân chủ nầy phải có Văn phòng, Trụ sở rõ ràng ; được công khai đi lại tự do và an toàn để phát triển lực lượng ; phải có các Cơ quan thông tin ngôn luận tự do độc lập, không bị Nhà Cầm quyền đương quyền khống chế, đàn áp, tịch thu, phạt tiền,… Nghĩa là phải có Luật Tự do Báo chí, Tự do Lập hội thật rõ ràng và công bằng trước khi có cuộc tranh cử.

4- Các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo phải được thả khỏi tù, hết bị quản chế và không còn bị khống chế - hoặc bị cấm sử dụng mà không tuyên bố - điện thư, điện thoại, Internet vì những lý do mơ hồ, vu vơ. Toàn Dân không còn bị khống chế và bị đe doạ phạt tiền rất nặng về tự do thông tin bởi Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06-6-2006 của Nhà cầm quyền CSVN vì Nghị định này ngang nhiên vi phạm điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, mà Việt Nam đã xin tham gia năm 1982 :

"1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào.
2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình".


5- Các Đảng phái dân chủ phải được quy định thời gian và số lần xuất hiện để phát biểu và vận động trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông công luận ngang bằng với ĐCSVN. Nghĩa là trước khi bầu cử đa đảng tự do dân chủ chân chính, các cơ quan truyền thông công luận phải được phi đảng phái hóa, để phục vụ tất cả mọi đảng phái công bằng vô tư như nhau.

6- Các đảng phái tham gia tranh cử phải được quyền tự do đưa ra các ứng cử viên cách bình đẳng. Các hội đoàn thuộc Mặt trận Tổ quốc VN - cơ quan vệ tinh nô bộc của ĐCSVN - như Đoàn Thanh niên CS HCM, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Ủy ban Đoàn kết của các Tôn giáo,… không được đưa người ra ứng cử để chia phiếu hoặc giành phiếu cho ĐCSVN cách trá hình xảo quyệt.

7- ĐCSVN không được lạm dụng các phương tiện sẵn có của một Nhà nước mà mình đang khuynh loát để chiếm lợi thế cho mình trong việc tranh cử, như sử dụng công quỹ, công sở, công xa, như độc chiếm các đài truyền thanh - truyền hình và cả hệ thống báo chí khổng lồ (hơn 600 tờ báo đủ loại) mà mình đã tạo lập… Nghĩa là, trước khi bầu cử đa đảng tự do dân chủ thực sự, ĐCSVN phải từ bỏ các lợi thế của một siêu quyền lực điều khiển một Nhà nước tay sai như 60 năm qua mà người Dân nào cũng đều nhận thấy, không được tiếp tục xảo trá che mắt Dân như thế nữa.

8- Hai lực lượng Công An và Quân đội chỉ làm nhiệm vụ Bảo vệ An ninh Tổ quốc và toàn Dân, không phục vụ riêng một đảng, một tổ chức nào. Các đảng viên của bất cứ đảng chính trị nào đang phục vụ trong 2 lực lượng ấy, phải đặt ích lợi Tổ quốc và Dân tộc lên trên ích lợi cục bộ của đảng mình.

9- Các Cử tri phải được tự do tiếp cận tất cả các đảng phái để tìm hiểu, lựa chọn, không mảy may chịu bất cứ một mua chuộc, hù dọa, hay áp lực nhỏ nào, đặc biệt từ phía ĐCSVN.

10- Sau cùng bên cạnh Ủy ban bầu cử phải có một Ủy ban Quốc tế giám sát bầu cử và kiểm phiếu cách công minh khoa học, theo các tiêu chuẩn dân chủ văn minh đã được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, để chứng tỏ cuộc bầu cử Quốc hội 2007 là một cuộc cạnh tranh chính trị công bằng, lành mạnh, đáng Quốc tế thừa nhận và toàn dân thỏa lòng.Khối 8406, các Đảng phái dân chủ chân chính và toàn Dân VN phải kiên trì tẩy chay bất cứ cuộc Bầu cử dân chủ giả hiệu nào dù độc đảng hay đa đảng, cho đến khi thực sự có đủ 10 điều kiện cơ bản thiết yếu nêu trên. Vì nếu thiếu một trong 10 điều kiện ấy thì chưa thể có Bầu cử dân chủ chân chính như đã từng xảy ra tại Việt Nam thời 1945-1988.Tuyên bố tại Việt Nam, ngày 20-6-2006 & 8-1-2007

Đại diện lâm thời Khối 8406 gồm 1.712 & 2.189 CSDCHB quốc nội & gần 4.000 CSDCHB hải ngoại& hàng vạn CSDCHB quốc nội & hải ngoai ghi danh tập thể :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý

http://www.tdngonluan.com/

___

Audio: Hoi luan voi cha Ly' 1/2007

Dan chu bip cua cs
Chuyen bau cu cua csvn

Day manh hon cao trao tay chay bau cu QH doc dang
Khang thu so 11 cua Khoi 8406
Ban chat cua cs la xao tra

Aucun commentaire: