1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

* Tham nhung cua dcsvn

- Tong ket so luoc :

CSVN VO VET TAI SAN NHAN DAN
Kính chuyển quý liệt vị và quý chiến hữu danh sách hơn 300 tên tư bản đỏ tính đến ngày 02 tháng 12 năm 2005 .
Trân trọng
LAM HOAI VU
Viện trợ


DANH SACH 300 TEN MAFIA DO

CSVN tham nhũng kinh khủng như vầy. Hãy xem lại những số tiền khổng lố của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sữ.

Phan Văn Khải và con trai trên 2 tỷ $USD
Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu USD
Thích Trí Tịnh : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD
Lê Đức Anh : Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD
Trần Đức Lương : Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD
Đỗ Mười : Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD
Nguyễn Tiến Dũng : Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD

Nguyễn Văn An : Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD
Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD
Nguyễn Mạnh Cầm : Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD
Võ Văn Kiệt : Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD
Nông Đức Mạnh : Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD
Phạm Thế Duyệt : Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USD

Trần Ngọc Liễng : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD
Hoàng Xuân Sính : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 784 triệu USD
Lý Ngọc Minh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 750 triệu USD
Nguyễn Đình Ngộ : Chủ tịch UBMTTQ 656 triệu USD
Võ Thị Thắng : Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN 654 triệu USD
Ma Ha Thông : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 590 triệu USD
Nguyễn Đức Triều : Chủ tịch TW Hội Nông dân VN 590 triệu USD
Trần Văn Quang : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN 587 triệu USD
Nguyễn Đức Bình : Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM 540 triệu USD
Vương Đình Ái : Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN 512 triệu USD
Hoàng Thái : Thường trực Đoàn Chủ tịch 500 triệu USD
Nguyễn Thị Nữ : Chủ tịch UBTW MTTQVN 500 triệu USD
Nguyễn Tiến Võ : Uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD
Nguyễn Văn Huyền : Nhân sĩ thành phố HCM 469 triệu USD
Nguyễn Xuân Oánh : Kinh tế Thành phố HCM 469 triệu USD
Phạm Thị Trân Châu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 469 triệu USD
Thích Thiện Duyên : Giáo hội Phật giáo QN ĐN 469 triệu USD
YA Đúc : uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD
Hà Học Trạc : Chủ tịch UBTW MTTQVN 400 triệu USD
Hoàng Quang Đạo : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 390 triệu USD
Lê Hai : Tổng cục chính trị QĐNDVN 390 triệu USD
Lê Truyền : Uỷ viên Ban Thường trực 390 triệu USD
Lý Quý Dương : Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang 390 triệu USD
Phạm văn Kiết : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 390 triệu USD
Vương Đình Bích : Uỷ viên UBTW MTTQVN 390 triệu USD
Trần Đông Phong : Thường trực UBTƯMTTQVN 387 triệu USD
Trần Văn Đăng : Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký 364 triệu USD
Hoàng Đình Cầu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD
Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD
Ngô Bá Thành : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD
Trương Thị Mai : Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 300 triệu USD
Hồ Đức Việt : Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS 287 triệu USD
Lâm Công Định : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD
Ngô Gia Hy : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD
Trần Văn Chương : Chủ tịch Hội người Viẹt Nam 287 triệu USD
Trương Văn Thọ : Bác sỹ, dân tộc Chăm 287 triệu USD
Đỗ Duy Thường : Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật 280 triệu USD

Đỗ Tấn Sỹ : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bi 280 triệu USD
Lê Văn Triết : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD
Lương Tấn Thành : Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai 280 triệu USD
Nguyễn Phúc Tuần : Uỷ viên UBTW MTTQVN 280 triệu USD
Phạm Thị Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD
Lê Bạch Lan : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 269 triệu USD
Nguyễn Văn Vi : Uỷ viên UBMTTW 269 triệu USD
Trần Thoại Duy Bảo : Uỷ viên UBTW MTTQVN 269 triệu USD
Vũ Oanh Lão : thành cách mạng 269 triệu USD
Nguyễn Thị Nguyệt : Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre 264 triệ USD
Bùi Thái Kỷ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 257 triệu USD
Hoàng Hồng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 257 triệu USD
Lưu Văn Đạt : Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam 257 triệu USD
Nguyễn Công Danh : T P. Hồ Chí Minh 257 triệu USD
Nguyễn Túc : Uỷ viên Ban Thường trực 257 triệu USD
Nguyễn Văn Bích : Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước 257 triệu USD
Hoàng Việt Dũng : Giám đốc Công ty TNHH 256 triệu USD
Phan Quang : Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT 256 triệu USD
Vưu Khải Thành : Tổng công ty hữu hạn BITIS 256 triệu USD
Cao Xuân Phổ : Viện Đông Nam á 254 triệu USD
Chu Văn Chuẩn : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 254 triệu USD
Đăng Thị Lợi : Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều 254 triệu USD
Hoàng Văn Thượng : Đại tá, Anh hùng quân đội 254 triệu USD
Lê Quang Đạo : Trung ương Mặt trận Tổ quốc N 254 triệu USD
Lợi Hồng Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD
Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 254 triệu USD
Ngô Ngọc Bỉnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD
Nguyễn Kha : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD
Nguyễn Văn Hạnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD
Nguyễn Văn Vĩnh : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD
Đinh Thuyên : Chủ tịch hội người mù Việt Nam 250 triệu USD
Đoàn Thị ánh Tuyết : Thượng tá, Anh hùng quân đội 250 triệu USD
Lê Thành : Phó Chủ tịch Thường trực 250 triệu USD
Mùa A Sấu : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 250 triệu USD
Trần Kim Thạch : Uỷ viên UBTW MTTQVN 250 triệu USD
Lê Ngọc Quán : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú 249 triệu USD
Nguyễn Quang Tạo : Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình 249 triệu USD
Nguyễn Văn Thạnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD
Thào A Tráng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

Trần Khắc Minh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 229 triệu USD
Lê Minh Hiền : Thường trực UBTƯMTTQVN 215 triệu USD
Hà Thị Liên : Thường trực UBTƯMTTQVN 214 triệu USD
Ama Bhiăng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Âu Quang Cảnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD
Bế Viết Đẳng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD
Đàm Trung Đồn : Đại học Tổng hợp Hà Nội 200 triệu USD
Đặng Đình Tứ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Đặng Ngọc Bân : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Đinh Công Đoàn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Đinh Gia Khánh : Viện Văn học dân gian 200 triệu USD
Hà Phú An : Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Hoàng Đức Hỷ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Lâm Bá Châu : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 200 triệu USD
Lê Văn Tiếu : Việt kiều tại CHLB Đức 200 triệu USD
Lương Văn Hận : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch Hội Công Thương 200 triệu USD
Phùng Thị Hải : Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản 200 triệu USD
Rơ Ô Cheo : Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai 200 triệu USD
Sầm Nga Di : Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An 200 triệu USD
Thích Đức Phương : Thừa Thiên Huế 200 triệu USD
Thích nữ Ngoạt Liên : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD
Trần Hậu : TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên 200 triệu USD
Triệu Thuỷ Tiên : Dân tộc Nùng 200 triệu USD
Trương Nghiệp Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD
Trương Quốc Mạo : Chủ tịch Hội nông dân 200 triệu USD
Ung Ngọc Ky : Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ 200 triệu USD
Vũ Đình Bách : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD
Mong Văn Nghệ : Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An 197 triệu USD
Đinh Xông : Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi 190 triệu USD
Lê Công Tâm : Phó Chủ tịch Thường trực 190 triệu USD

Mấu Thị Bích Phanh : Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận 190 triệu USD
Nguyễn Ngọc Minh : Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế 190 triệu USD
Phan Hữu Phục : Cao đài Tiên thiên 190 triệu USD
Trần Thế Tục : Uỷ viên UBTW MTTQVN 190 triệu USD
Hoàng Mạnh Bảo : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD
Nguyễn Thị Ngọc Trâm : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD
Phạm Hồng Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD
Phan Hữu Lập : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD
Thái Văn Năm : Phật giáo Hoà hảo 187 triệu USD
Trần Văn Tấn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD
Vi Văn ỏm : Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, 187 triệu USD
Bùi Thị Lập : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD
Kpa Đài : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

Lê Văn Hữu : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên 184 triệu USD
Nông Quốc Chấn : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 184 triệu USD
Phạm Khiêm Ich : Viên Thông tin KHXH 184 triệu USD
Phạm Thanh Ba : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD
Từ Tân Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD
Viễn Phương : Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ 184 triệu USD
Nguyễn Ngọc Thạch : Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết 180 triệu USD
Trương Hán Minh : Người Hoa TP. Hồ Chí MInh 180 triệu USD
Bùi Xướng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 157 triệu USD
Trần Đình Phùng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt 157 triệu USD
Hồ Ngọc Nhuận : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD
Phan Huy Lê : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD
Nguyễn Thống : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD
Trần Minh Sơn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD
Vũ Duy Thái : Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn 154 triệu USD
Chu Phạm Ngọc Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD
Đỗ Hoàng Thiệu : Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN 150 triệu USD
Dương Nhơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD
Huỳnh Cương : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD
Mai Thế Nguyên : Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy 150 triệu USD
Ngô Minh Thưởng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 150 triệu USD
Nguyễn Ngọc Sương : Đại học Tổng hợp Thành phố 150 triệu USD
Nguyễn Văn Diệu : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 150 triệu USD
Phạm Ngọc Hùng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD
Thượng thơ Thanh : HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh 150 triệu USD
Trần Đức Tăng : Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo 150 triệu USD
Trần Phước Đường : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD
Lê Đắc Thuận : Giám đốc điều hành Cty VANOCO 107 triệu USD
Nguyễn Đức Thành : Chủ tịch Ban điều hành CLB 107 triệu USD
Trần Mạnh Sang : Uỷ viên UBTW MTTQVN 107 triệu USD
Amí Luộc : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD
Bùi Thị Lạng : Thành phố Hồ Chí Minh. 100 triệu USD
Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me 100 triệu USD
Đào Văn Tý : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD
Đồng Văn Chè : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD
Hà Den : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD
Hồ Phi Phục : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD
Hoàng Kim Phúc : Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành 100 triệu USD
Kim Cương Tử : UBTW MTTQV 100 triệu USD
Lê Ca Vinh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD
Lý Lý Phà : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD
Nguyễn Hữu Hạnh : Nhân sỹ Thành phố 100 triệu USD
Nguyễn Lân : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 100 triệu USD
Nguyễn Lân Dũng : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 triệu USD
Nguyễn Minh Biện : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD
Nguyễn Phước Đại : Luật sư TP. Hồ Chí Minh 100 triệu USD
Nguyễn Tấn Đạt : Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang 100 triệu USD
Nguyễn Thành Vĩnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD
Nguyễn Thị Liên : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD
Nguyễn Thiên Tích : Chủ tịch hội y học cổ truyền VN 100 triệu USD
Nông Thái Nghiệp :Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD
Phùng Thị Nhạn : Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM 100 triệu USD
Sùng Đại Dùng : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD
Trương Quang Đạt : Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú 100 triệu USD
Tương Lai : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD
Vũ Mạnh Kha : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội 100 triệu USD
Hà Thái Bình : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 56 triệu USD
Nguyễn Văn Đệ : Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng 56 triệu USD
Trần Bá Hoành : Uỷ viên UBTW MTTQVN 56 triệu USD
Võ Đình Cường : Uỷ viên UBTQ MTTQVN 56 triệu USD
Cù Huy Cận : Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN 50 triệu USD
Lê Khắc Bình : Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 50 triệu USD
Huỳnh Thanh Phương : ủy Quân sự thành phố Cần Thơ 32 triệu USD
Hồ Xuân Long : Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị 15 triệu USD

Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết :“ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi. " Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3… ” Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm ) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết : " Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng: ”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng ". " Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước."Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước. " Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng." Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.-

Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)
- Trần Đức Lương: Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK
- Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.
- Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu MK
- Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu MK
- Phạm Thế Duyệt: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu MK
- Tướng Phạm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.
- Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế TƯ Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK
Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì: " Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:
Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;
Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;
Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;
Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;
Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;
Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD;
Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;
Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;
Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD;
Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD;
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;
Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD.

*********************** VIETNET
Kính chuyển quý liệt vị và quý chiến hữu danh sách hơn 300 tên tư bản đỏ tính đến ngày 02 tháng 12 năm 2005 .
Trân trọng
LHV- Ho So tham nhung cua csvn tinh den 2001 (datviet)

+ Ho So tham nhung cua csvn (datviet)
+ Tham nhung cua csvn (datviet)

- Tham nhung ve huu
- Tham nhung Quoc phong
- Tham nhung Hanh phap
- Tham nhung Lap phap
- Tham nhung Giao duc
- Tham nhung Kinh te
- Tham nhung Dau tu
- Tham nhung Van hoa
- Tham nhung Dia oc
- Tham nhung Cong trinh (datviet)
- Tham nhung Cong an
- Tham nhung Xoa doi giam ngheo
- Tham nhung Vien tro
- Tham nhung Nhap khau
- Tham nhung Xuat khau
- Tham nhung Noi an
- Tham nhung Kham tu

----
Tin Ghi Nhận:• Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an (xin được giấu tên) cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp Việt Nam gửi tại ngân hàng Thuỵ Sỹ. Đáng chú ý là: Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng; Cựu Tổng Bí thư ĐCSVN Đỗ Mười 2 tỉ USD; Đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng; Cựu tổng Bí thư ĐCSVN Lê Khả Phiêu 500 triệu USD; Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD; Đương kim Thủ tướng Phan Văn Khải hơn 2 tỉ USD; Đương kim Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng hơn 1 tỉ USD; Đương kim Tổng bí thư Nông Đức Mạnh 1.3 tỉ USD; Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hơn 1 tỉ USD; Cựu phó uỷ ban thể dục thể thao Quốc Gia Lương Quốc Dũng 500 triệu USD; Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD; Cựu thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dậu hơn 1 tỉ USD. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD. Một số cựu sỹ quan cao cấp của Quân đội nhận định rằng, số vàng mà các ông Lê Đức Anh và Phạm Văn Trà có được rất có thể lấy từ Hoàng Cung Campuchia.

theo: Cau lac bo dan chu o VN
09.02.05 - Số 39: 1) Tin Ghi Nhận, 2) Thư của Tướng Nguyễn Nam Khánh, 3) Nguyễn Sơn: Trung Cộng không thể uy hiếp được Nhật Bản, 4) Hai Cù Lần: Luận Bàn Về Tông, Lông Và Cánh, 5) Thư của ông Nguyễn Văn Tuyến, 6) Vệ Túm: Đại tướng “dổm” diễn tuồng “Đại liều” gây đại náo, 7) Đinh chính về bài thơ của Bùi Minh Quốc

---

Riêng ở Việt Nam, nhiều người vẫn cứ tự hỏi, tiền ở đâu mà đảng viên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam có thể tham nhũng hàng tỷ mỹ kim. Biết họ tham nhũng, biết họ đục khoét của công, nhưng con số tỷ mỹ kim là một con số khổng lồ, không ai có thể tưởng tượng được một cá nhân có thể thủ đắc số tiền to như vậy. Nhất là trong xã hội được xếp hạng nghèo trên thế giới, bình quân đầu người chỉ có chừng $500 mỹ kim một năm. Mới đây, khi lượng định về mức độ tham nhũng của Việt Nam so với các nước trên thế giới, giới đầu tư quốc tế cho biết Việt Nam xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau có Nam Dương.

Trần Đức Lương Lãnh $260 Mỹ Kim Một Tháng Nhưng Tài Sản Khổng Lồ
Ông Đặng Quốc Bảo, một "lão thành cách mạng", đã chất vấn ông chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, về các điểm sau đây:

Sở hữu 5 khách sạn năm sao nằm dọc từ Bắc tới Nam.
Sở hữu 6 ha đất ở khu du lịch Đồng Mô, Hà Tây.
Sở hữu 2000 m2 đất ở khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh.
Sở hữu hàng triệu USD đang gửi ngân hàng nước ngoài.
Sửa nhà hết 3 tỉ đồng
.

Sau khi nghe chất vấn, ông Lương đã cười và nói: “Đảng ta khuyến khích đảng viên làm kinh tế, tôi cũng muốn trước khi về hưu, kiếm lấy một chút làm vốn cho vợ con sau này” (2)

Đánh giá mức độ tham nhũng ở Việt Nam để có một con số cụ thể là một điều khó. Dưới chế độ cộng sản, tin tức được giữ kín, nhiều thông tin không được phép loan báo và nếu tiết lộ có khả năng bị truy tố, cầm tù. Vì vậy, tin ông Ủy viên trung ương này sở hữu cả tỷ mỹ kim, ông Thủ tướng kia tham nhũng gửi vài trăm triệu ra nước ngoài đều dựa trên yếu tố ước lượng có cơ sở.

Sau 1975, hơn 16 tấn vàng đã được Hà Nội tung tin cựu TT Nguyễn Văn Thiệu đem ra nước ngoài sống lưu vong. Thực chất, số vàng này còn giữ lại trong tay các đảng viên lãnh đạo cộng sản và bị chia năm xẻ bảy, biến mất không dấu vết. Thời đó, Lê Duẫn nắm quyền sinh sát trong tay, suy luận có cơ sở, không ít thì nhiều, dòng họ Lê phải có chấm mút. Lê Ngọc Báu, con thứ năm của Lê Duẩn và vợ là Nguyễn Thị Nga sở hửu 40% sân chơi cầu Đồng Mô, thời giá hồi năm 2002 chừng 5 triệu mỹ kim. Ông Báu còn làm chủ 3 siêu thị, có phần hùn trong nhiều công ty vàng bạc đá quý và kể cả ngân hàng Á Châu. Riêng con gái Lê Thị An, năm 2002 đã đầu tư 700,000.00 mỹ kim trong công ty Đồng Mô, đồng thời làm chủ hàng loạt các khách sạn ở Hà Nội.

Cách đây vài năm, Đỗ Mười đã nhận 1 triệu mỹ kim từ một công ty đầu tư Hoa Kỳ. Số tiền này trao qua trung gian một vị giám đốc người Hàn Quốc. Con của Đổ Mười làm chủ khách sạn Bảo Sơn, công ty xe khách Việt Phương tại Hà Nội.

Trong khi đó thì Võ Văn Kiệt từ lâu đã dính líu đến vụ tham nhũng đường dây xây dựng hệ thống điện cao thế 500KVA. Vợ bé, bà Lương thị Cầm chuyên nhập khẩu xe hơi lậu vào Việt Nam. Gia đình Kiệt sở hữu Plaza Hotel, Ty-Top Beach và có 370 triệu mỹ kim bỏ ở các trương mục ngoại quốc. Con số này đuợc biết đến từ năm 2002. Đến nay đã 3 năm, tiền đẻ ra tiền, tham nhũng đẻ ra tham nhũng. Hồi 2002 tham nhũng còn ở mức độ trung bình, bây giờ dự án nào cũng tính con số hàng trăm triệu mỹ kim. Thử hỏi chương mục ngân hàng và tài sản của Võ Văn Kiệt tăng hay giảm ?

Để có chân trong bộ máy chánh quyền, để được nằm trong tỉnh ủy, thành ủy, đảng viên đã phải hối lộ, lo loát hàng tỷ đồng Việt Nam nhằm mua một ghế. Chạy được vô trung ương, nắm giữ vị trí béo bở, hoặc tay chân thân tín, hoặc phải có tiền hối lộ. Con số bao nhiêu chắc chắn là bí mật quốc gia. Đối với Lê Đức Anh, từ lâu đã được biết đến như nguời ban phát chức tước bổng lộc cho đàn em trong quân đội nếu có quan hệ trung thành hoặc biết cách chạy chọt.

Năm 2004, án tham nhũng ở tổng công ty dầu khí Việt Nam dính líu đến hơn 43 viên chức. Số tiền thất thoát chạy vô các trương mục nước ngoài hoặc trị giá qua tài sản cố định không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ cần phù phép một tí với 2 dự án nhỏ, nhiều “đại gia” trong nghành này như Nguyễn Quang Thường, phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí VN, Dương Quốc Hà, phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã bỏ túi 2.4 triệu mỹ kim, làm thất thoát hơn 3.5 triệu mỹ kim khác.

Ông Dương Quốc Hà giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của Vietsovpetro (VSP) từ năm 1996, dư luận cho rằng ông Hà có lẽ nằm trong danh sách những người giàu có nhất Việt Nam. Những tài sản "nổi" của ông Hà mà người dân Vũng Tàu nhìn thấy rõ nhất là 4 căn nhà (trong đó có 3 biệt thự) và 6 mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông. Mỗi năm VSP có hơn 1.300 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư... với tổng giá trị 300-500 triệu USD (4). Ông Hà đang ngồi trên mõ dầu, hàng năm bao nhiêu phần trăm sẽ chuyển thẳng vô chương mục của ông trên tổng số 500 triệu mỹ kim từ hợp đồng mua bán trang thiết bị.

Tuy con số tham nhũng trên tương đối tầm cở nhưng chẳng thấm gì so với mức độ ăn chận tiền viện trơ và các nguồn tiền mang tính quốc tế. Nhiều dự án do ngoại quốc viện trợ cứ chảy vô ngân hàng nhà nước Việt Nam một cách hợp pháp. Dư án xây cầu Bắc Mỹ Thuận do Úc viện trợ ước tính đã chi hơn 90 triệu mỹ kim. Trước đây, hàng năm chương trình viện trợ phát triển do các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, Pháp, Thụy Điển, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu chuyển vào hệ thống ngân hàng Việt Nam chừng 1.7 tỷ mỷ kim. Tiền này chạy vào Việt Nam, qua tay các viên chức đảng và nhà nước trên danh nghĩa tiền mươn nợ lãi thấp. Năm 2003, chỉ riêng Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) cũng đã đổ vào Việt Nam 179 triệu mỹ kim, chưa kể Qủy tiền tệ quốc tế (IMF) cho mượn từ 400 đến 500 triệu mỹ kim hàng năm. Việt Kiều đổ vào Việt Nam chừng 3 tỷ mỹ kim mỗi năm, con số không chính thức có thể lên đến 4 tỷ mỹ kim. Nếu tính từ 1990 đến 2005, Việt Nam đã nhận trên dưới 30 tỷ mỹ kim từ khối người Việt hải ngoại.
Củng Cố Đời Con

Năm 2004, các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật, Pháp, Khối Âu Châu đã viện trợ cho Việt Nam 2.8 tỷ mỹ kim. Đầu năm 2005, số tiền tăng lên 3.4 tỷ mỹ kim, trong đó 2.14 tỷ do các quốc gia nêu trên, phần còn lại, hơn 1.2 tỷ do ngân hàng thế giới viện trợ. Khi được hỏi Việt Nam dự phóng sẽ phân phối số tiền này như thế nào cho có hiệu quả, ông Võ Hưng Phú, Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Phát triển từ chối trả lời. (3)

Làm một con tính nhẩm sơ sơ, hàng năm chỉ mới có các đầu vô nêu trên đã có hơn 10 tỷ mỹ kim chạy vào Việt Nam bằng nhiều ngõ ngách, bao nhiêu phần trăm trên tổng số tiền này rớt vào đường dây tham nhũng chằng chịt, dính líu trực tiếp, gián tiếp đến các ủy viên Chính trị bộ.

Cấp thấp cở như Phó chủ nhiệm uỷ ban thể dục thể thao quốc gia, Lương Quốc Dũng được các cơ quan điều tra ước tính tài sản là 150 tỉ đồng, gần 10 triệu mỹ kim. Con số này không chính xác vì mới khởi tố, điều tra, còn nhiều tài sản của chìm, của nổi khác chưa tiết lộ. Ông Dương Quốc Hà, Phó tổng giám đốc của Vietsovpetro (VSP) nằm trong danh sách những người giàu có nhất Việt Nam. Tuy nhiên, so với Võ Văn Kiệt, Trần Đức Lương, Đỗ Mười, Lê Đức Anh…. thì Lương Quốc Dũng, Dương Quốc Hà, chỉ là cò con, giữ chức thấp trong Đảng và chính quyền mà đã giàu như vậy, nắm giữ vị trị cao nhất nước, ngồi trên mõ vàng, mõ kim cương thì giàu cở nào? Như vậy, từ hơn 20 chục năm nay, hàng năm bao nhiêu tiền rút từ hơn 10 tỷ mỹ kim này chảy vào chương mục của Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Đỗ Mười, Phan Văn Khải?

Ở Hà Nội người ta thường nói, “hy sinh đời bố để củng cố đời con”. Ông Nguyễn Lai, cựu giám đốc hàng không Miền Trung đã hy sinh đời bố rồi. Riêng những ông bố ủy viên Chính Trị Bộ như Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương thì chưa hy sinh sớm vì còn phải sống để vơ vét thêm.

Đảng cộng sản tự nhận quyền sở hửu chủ đất nước Việt nam. Tất cả tài nguyên quốc gia, sức góp của cải vật chất hơn 80 triệu người, tổng sản lượng mậu dịch, kinh tế cả nước và luôn cả khối Việt kiều đang sống ở hải ngoại, tất cả đều thuộc qui trình kinh tế đơn giản là đầu thu chảy vô guồng máy đảng, cụ thể là lãnh đạo Bộ chính trị. Đầu ra thế nào cũng được, nhưng chia chác và phân bổ phần trăm cho lãnh đạo Đảng hợp lý thì ai nấy cứ tiếp tục vô tư hưởng. Đảng là tao và tao cũng chính là đảng. Lê Đức Thọ đã từng tuyên bố như vậy

Vợ chồng nhà lãnh đạo độc tài Lỗ Ma Ni trước giờ bị bắn chắc không còn hồn để nhớ có bao nhiêu chương mục gửi ngân hàng nước ngoài. Sadam Hussen khi bị lôi ra khỏi hang chuột tâm trí thất thần, quên trước đó mình từng sở hữu hàng chục tỷ mỹ kim. Ponpot khi trên lưng voi đã giết hàng triệu dân Khơme, lúc xuống chó bi án tù chung thân, chết ở xó rừng như kẻ vô danh, tiểu tốt. Số phận những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng vậy, sẽ phải kết thúc bi thảm khi sóng gió chính trị trong nội bộ đang mỗi lúc một căng thẳng, bên cạnh sự kiện Đảng đã đánh mất bản chất độc lập dân tộc, cộng thêm nạn tham nhũng, bất công hoành hành trầm trọng. Cả nước bị đè nén, âm ỉ chờ ngày nổ tung. Việt Nam khó lòng thoát ra khỏi một cuộc cách mạng đẫm máu để chấm dứt sinh mạng chính trị của đảng.

Nhân dân Việt Nam sẽ dành quyền ban phát ân huệ cuối cùng bằng sợi dây thòng lọng hoặc thùng xăng để Đảng hy sinh. Lúc đó cả nước không ai nói "hy sinh đời bố để củng cố đời con" mà chắc sẽ nói "hy sinh đời bố để khủng bố đời con".
Nguyễn Sơn

theo: Cau lac bo dan chu o VN:
09.03.05 - Số 41: 1) Tin Ghi Nhận, 2) Bài nói chuyện của TS. Lê Đăng Doanh, 3) Về tên lưu manh Nguyễn Chí Vịnh, 4) Thư của ông Đoàn Y Thanh (Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5), 5) Nguyễn Sơn: Hy Sinh Đời Bố

---
- Cộng Sản Việt Gian Đang Bán Tương Lai Dân Tộc Việt Nam.
- Tham nhũng tại Tổng Công Ty Hàng Không (Vietnam Ai...
- Hội “Nhân dân chống tham nhũng”lên tiếng tố cáo

- Hồ sơ Tham nhũng
- 16 tan vang van con o VN sau 30/4/75 (1)

- Cáo trạng cộng sản Vietnam
- Danh sách cộng san Vietnam tham nhũng

- Tham nhũng ( VN "không" có Tham Nhũng ? )

Aucun commentaire: