1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 25 janvier 2007

* Tim hieu ve CNCS Mac-Le

Chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa cộng sản là một khái niệm rộng cần phải được hiểu như một tổng hợp các lý luận (chính trị, kinh tế, xã hội), tư tưởng, tâm lý và thực tế thể hiện, các hình thức tồn tại... của một phong trào xã hội rộng lớn - bắt đầu từ thế kỷ 19, nở rộ và bắt đầu suy tàn trong thế kỷ 20 - nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và tiến tới sự xóa bỏ nhà nước trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và tại đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Theo như lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa này thì chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nguyên tắc phân phối của cải trong chủ nghĩa xã hội là "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động".

Ý tưởng ban đầu của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa nhân đạo, là phương tiện để giải phóng con người và xã hội. Vì lý tưởng nhân đạo của nó, chủ nghĩa này đã thu hút được sự chú ý của các tầng lớp quần chúng của thế giới trong thế kỷ 20, tạo nên một phong trào xã hội to lớn mà cuộc đấu tranh của nó là một nhân tố chủ đạo trong lịch sử loài người trong thế kỷ 20.

Mặt khác, lý thuyết lý tưởng hoá về chủ nghĩa sộng sản và chủ nghĩa xã hội là không hoàn chỉnh, rất sơ sài so với tính chất đa dạng của cuộc sống và thậm chí sai lầm nghiêm trọng nên khi ứng dụng vào cuộc sống thực tế, đã gặp những khó khăn liên tiếp khó vượt qua. Để vượt qua các khó khăn đó những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã đặt chủ nghĩa của mình là trên hết, bắt xã hội phải chịu các hy sinh ngày càng lớn hơn để duy trì lý tưởng. Đến lúc đó thì lý tưởng cộng sản đã biến chất từ phương tiện để trở thành mục đích tự thân và không còn tính chất nhân đạo nữa. Sự biến dạng đã phát sinh những bất công và bất bình đẳng còn ghê gớm hơn rất nhiều so với những cái xấu của chủ nghĩa tư bản mà nó muốn tránh.

Cuộc đấu tranh giữa hai hình thái "Tư bản" và "Chủ nghĩa Xã hội" là cuộc đấu tranh khốc liệt của nhân loại trong thế kỷ 20. Ban đầu vì sự mới mẻ của ý tưởng và vì những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật đặc trưng của thời kỳ đó mà chủ nghĩa xã hội đã thắng thế trên phạm vi lớn trên toàn cầu. Cuộc đấu tranh của hai phe là nguyên nhân chính của các sự kiện trên thế giới. Trong quá trình phát triển của mình, chủ nghĩa tư bản đã thích nghi được với những thách thức của thời đại và đã vượt qua được đối thủ và giành được quyền tồn tại. Chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa cộng sản), do những điểm yếu chí mạng không thể khắc phục được của mình, đã mất hết sức quyến rũ và bị xã hội từ bỏ.

Mục lục[giấu]
1 Ý nghĩa lịch sử của Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản
2 Karl Marx và mô hình Chủ nghĩa Cộng sản
2.1 Phê phán chủ nghĩa Marx
3 Chủ nghĩa Lenin và lý thuyết về nhà nước chuyên chính vô sản
3.1 Phê phán chủ nghĩa Lenin
4 Các phái lý luận Cộng sản
4.1 Stalinism
4.2 Maoism
4.3 Eurocommunism
5 Đọc thêm
6 Xem thêm
7 Liên kết ngoài

nguon wikipedia

- Les vingt-et-une conditions d'admission des Partis dans l'Internationale Communiste
( 21 điều kiện của Lenine để vào cs quốc tế III )
- http://www.marxists.org/francais/authors.htm
- http://www.marxists.org/francais/
- http://www.marxists.org/index.htm
______

Hop bao o My 2005:
Ong Hoang Minh Chinh, cuu viên truong Viên nghiên cưu triêt hoc Mac-Le Ha Noi VN:______

- 1989-1991: Tất cả các chế độ cs đồng loat sup đổ tai Đông âu, Liên Xô. Dcsvn hốt hoảng dựng lên cai thây ma HCM goi la " tư tuong HCM ( để lừa bịp dân ) " và chuẫn bi thần phuc Bac Kinh va triều cống Bắc Triều ( dâng đất dâng biển ) để được bảo hộ ! (doc " Hoi ky Tran Quang Co)

- UE: 25/1/2006 NQ1481 ket an CNCS la toi ac chong nhan loai
- Thư cho con ... Gorbachev đã không ngần ngại nói

- Cuu binh
- 9 binh luan dcstq : nguon goc cua dang cs Trung quoc
- Đảng Cộng Sản là gì ? What is the Communist Party ?
- CHẾ ÐỘ DÂN CHỦ, CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN, PHÁT XíT ,CHẾ ÐỘ NÀO PHỤC VỤ CON NGƯÒi VÀ DÂN TỘC ?
- Mối liên quan giữa HCM, Đảng CSVN và Đệ Tam Quốc Tế
- Nói về HCM (audio)

- Tủ Sách Nghiên Cứu: thu thập những tài liệu về Phong Trào và Lịch Sử Cách Mạng Lao Động Việt Nam

- Chế Ðộ Phát Xít
- Nghiên Cứu Nền Tảng Chính Sách của đảng CSVN
- Tài Liệu đặc biệt của Diễn đàn Dân Chủ

- Sự Thật Lịch Sử
- 1Từ thực dân đến cộng sản - Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam (1)

- »Chính sách đàn áp của CSVN
- * Cncs - Thủ đoan tội ác cs - ngụy luận - Sự k...
___

- Công nhân và cánh tả trên toàn thế giới: Bao cao mat cua cs Nga “ Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó " : Tiếng Việt (pdf) - Từ Độc Tài đến Dân Chủ (From Dictatorship to Democracy, Vietnamese)Quý vị có thể download xuống tài liệu này (You may download this publication.) - Phu sa - Hồi ức và Suy nghĩ (download, Tran Quang Co, cuu thu truong ngoai giao csvn) - Tham khao vietdemocracynetwork

____

- Video 9binh ve Cong san Trung quoc

- Nhung nhan dinh cua ong Tran Manh Hao, cuu dang vien dcsvn, ve CNCS va nghi quyet EU 1481 25/1/2006
- Nhung nhan dinh cua ong Le Nhan, cuu dang vien dcsvn, ve CNCS va nghi quyet EU 1481 25/1/2006
- DCV phong van Le Nhan
- Trần Mạnh Hảo - Mục Lục

- Tiểu sử Lm Nguyễn văn Lý
- LỜI KÊU GỌI SỐ 6: ĐỪNG DẠY VÀ ĐỪNG HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
- LỜI KÊU GỌI SỐ 7: Hỡi đồng bào VN quốc nội & hải ngoại hãy chung sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc !
- Lời Kêu Gọi số 8: Hỡi đồng bào VN quốc nội & hải ngoại hãy chung sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc !
- PHẢN ĐỐI VIỆC CÁO BUỘC, GIAM HÃM BIỆT LẬP LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ
- Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền Đã Tử Đạo Thế Nào ?
- Cộng Sản Việt Nam và "Sự Nghiệp Phá Hoại Đất Nước
- Sự lật lọng - xảo trá - gian ác của tập đoàn giặc nội xâm CSVN - cưu trung tá cs Trần Anh Kim
- CHÍNH SÁCH ĐÀN ÁP TÔN GIÁO CỦA NHỮNG CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN
- TƯ TƯỞNG CỦA K. MARX PHẢN VĂN HÓA VÀ VĂN MINH
- CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI VÌ MẤT CHỖ ĐỨNG, MÀ VÌ CHỦ NGHĨA ĐÃ PHẢN TIẾN BỘ
- SAI LẦM VÀ ẢO TUỞNG CỦA KARL MARX
- :::Ông Hồ Chí Minh Không Phải Là người Việt Nam
- Hãy Nhìn Vào Bản Chất Việt Gian Của CSVN
- HCM Tên Phản Quốc Số 1 Của Thời Đại -1
- :::HCM Tên Việt Gian Số Một Của Lịch Sử Việt Nam
- Tại sao giặc Hồ và đồng đảng triệt phá các di tích lịch sử và văn hoá dân tộc
- CSVN Muôn Đời Vẫn Là Việt Gian
- Các Đại Hội Đảng CSVN

- Communism after the collapse of the Soviet Union:
http://en.wikipedia.org/wiki/Communism
- Tìm hiểu về Chủ Nghĩa Cộng Sản
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đặc_biệt:Allpages/C
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3AAllpages&from=Ch%E1%BB%A7&namespace=0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_Cộng_sản
Chủ nghĩa Cộng sản
Chủ nghĩa Cộng Sản
Chủ nghĩa cộng sản
Chủ nghĩa Xã hội
Chủ nghĩa Mác Lênin
Chủ nghĩa Mác
Chủ nghĩa Marx
Chủ nghĩa Phát xít

Dien Dan Ban tre:
- CNTB tai so ho chong chung ta ?

_____
- Statue honors victims of communism

- Mao ở đâu? Hay Trung Quốc đang viết lại lịch sử
- Khrushchev : Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó (download, pdf)
- Kỉ niệm 50 năm Báo cáo mật: Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó
_____

- So luoc ve CNCS - Nhan dinh nhung su kien lich su (1) (2)

- Nhung thu? đoan. cua Cong san (1) HV : (1) (2) (3) (4) (5)

Aucun commentaire: